Тендер Меню
ГОРОД УРАЛЬСК

Всё для Вашего Новогоднего стола

Всё для Вашего Новогоднего стола
Условия розыгрыша.
Всё для Вашего Новогоднего стола.
Совершите покупку продукции бренда «3 желания» на сумму 1 500 тенге в одном чеке, в гипермаркете «Алтындар».
Получите на кассе отрывной купон, заполните его, скрепите с чеком, положите его в акционный лототрон. Вторую часть купона необходимо сохранить.
Период акции: 25.11.2022  по 25.12.2022
Розыгрыш призов:
Каждую неделю будут разыграны сертификаты на приобретение продукции в магазинах сети «Алтындар».
Даты промежуточных розыгрышей: 02.12, 09.12, 15.12,
Призы: каждую неделю по 12 сертификатов, номиналом 40 000 тенге
Дата главного розыгрыша: 26.12.2022.
Призы: 14 сертификатов, номиналом 40 000 тенге.
А также главный приз, сертификат номиналом 500 000 тенге.
Розыгрыши будут проходить в прямом эфире Инстаграм страницы Алтындар
Общее количество розыгрышей – 4 розыгрыша
Время проведения: 12:00 по времени г. Уральск.
В акции участвует Гипермаркет «Алтындар по адресу Сырыма Датова 30.
Порядок получения приза:
После каждого розыгрыша в течение трех рабочих дней с победителями свяжется представитель компании АО «Eurasian Foods Corporation» и проинформируют, где и когда можно забрать свой приз.
Победители должны забрать свой приз самостоятельно в течение 10 рабочих дней с момента извещения.
Победителю приза при себе необходимо иметь удостоверение личности.
В розыгрыше имеют право участвовать только резиденты РК, жители г. Уральска, достигшие 18 лет.
Организаторы акции оставляют за собой право изменять условия и правила акции. Участник акции, принимая в ней участие, соглашается на безвозмездное размещение Организаторами акции фото- и видеоматериалов с его участием в средствах массовой информации и иных информационных ресурсах. В случае несогласия участника с публикацией фото- и видеоматериалов с его участием в средствах массовой информации и иных информационных ресурсах, Организатор конкурса вправе аннулировать результаты розыгрыша акции.

При передаче призов необходимо:
•    Заполненный реестр рукой участника: ФИО, наименование приза, ИИН, дата, подпись.(шаблон будет направлен)
•    Копия УДВ личности
•    Фотография участника с призом
Ұтыс ойынының талаптары
Барлығы Сіздің Жаңа жылдық дастарханыңызға арналған  
«Алтындар» гипермаркетінде бір чекпен 1500 теңгеге «3 желания» сауда белгісінің өнімдерін сатып алыңыз.
Кассадан жыртып берілетін купонды алып, оны толтырып, чекпен бекітіп, акциялық  лототронға салыңыз. Купонның екінші бөлігін сақтап қою керек.    
Акция кезеңі: 25.11.2022  мен 25.12.2022 арылығында
Жүлделердің ұтыс ойыны:
Апта сайын «Алтындар» желісіндегі дүкендерде  өнім сатып алу сертификаттары ойнатылады.  
Аралық ұтыс ойындарының күндері: 02.12, 09.12, 15.12,
Жүлделер: апта сайын номиналы 40 000 теңгені құрайтын 12 сертификаттан ойнатылады.  
Басты ұтыс ойыны өткізілетін күн: 26.12.2022.
Жүлделер: номиналы 40 000 теңгені құрайтын 14 сертификат.
Сонымен қатар бас жүлде- номиналы 500 000 теңгені құрайтын сертификат.
Ұтыс ойындары  Алтындар Инстаграмм парақшасында тікелей эфирде өтеді.
Ұтыс ойындарының жалпы саны – 4 ұтыс ойыны
Өткізілу уақыты: Орал уақытымен 12:00 сағатта.
Акцияға Сырым Датов к-сі, 30 мекенжайындағы «Алтындар» гипермаркеті қатысады.
Жүлде алу тәртібі:
Әрбір ұтыс ойынынан кейін үш жұмыс күні ішінде жеңімпаздармен  «Eurasian Foods Corporation» АҚ компаниясының өкілі хабарласып, өз жүлдеңізді қайдан және қашан алып кетуге болатыны туралы ақпараттандырады.  
Жеңімпаздар өз жүлделерін хабарландыру сәтінен бастап 10 жұмыс күні ішінде өз бетімен алып кетулері тиіс.    
Жүлде жеңімпазының өзімен бірге жеке куәлігі болуы тиіс.    
Ұтыс ойынына ҚР резиденттері, Орал қаласының жасы 18-ге толған тұрғындары ғана қатыса алады.    
Акцияны ұйымдастырушылар акцияны өткізу талаптары мен ережелерін өзгерту құқығын өздеріне қалдырады. Акцияға қатысушы оған қатыса отырып, Акцияны ұйымдастырушылардың  бұқаралық ақпарат құралдары мен өзге ақпараттық ресурстарда өзінің қатысуымен фото және бейне материалдарды тегін орналастыруына келіседі. Қатысушы бұқаралық ақпарат құралдары мен өзге ақпараттық ресурстарда өзінің қатысуымен фото және бейне материалдарды жариялауға келіспеген жағдайда Байқауды ұйымдастырушы акцияның ұтыс ойын нәтижелерін жоюға құқылы болады.  
Жүлделерді табыстайтын кезде мыналар болуы тиіс:
•    Қатысушының қолымен толтырылған тізілім: аты-жөні, жүлденің атауы, ЖСН, күні, қолы (үлгісі жолданады)  
•    Жеке куәлік көшірмесі  
•    Қатысушының жүлдені ұстап тұрған суреті